FSC LÀ GÌ? CHỨNG NHẬN FSC LÀ GÌ?

FSC (viết tắt Forest Stewardship Council) – là Tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 1993 với mục tiêu phát triển & quản lý rừng bền vững trên toàn thế giới. Có mặt tại hơn 50 quốc gia với hơn 850 thành viên bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các trung tâm nghiên cứu khoa học, các tổ chức quản lý chứng nhận quốc tế, trung tâm phát triển cộng đồng, các doanh nghiệp… Hội đồng quản lý rừng thế giới (FSC) là một tổ chức uy tín, có ảnh hưởng lớn trong việc bảo vệ rừng nói riêng và môi trường nói chung trên quy mô toàn cầu.

Chứng chỉ FSC là chứng chỉ được dùng cho các nhà quản lý rừng hay những nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng đảm bảo được tiêu chí về phát triển bền vững, cân bằng được các giá trị bảo vệ môi trường (rừng) với lợi ích xã hội của các bên liên quan (nhà sản xuất, xã hội và người dân địa phương).

FSC (viết tắt Forest Stewardship Council) – là Tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 1993 với mục tiêu phát triển & quản lý rừng bền vững trên toàn thế giới. Có mặt tại hơn 50 quốc gia với hơn 850 thành viên bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các trung tâm nghiên cứu khoa học, các tổ chức quản lý chứng nhận quốc tế, trung tâm phát triển cộng đồng, các doanh nghiệp… Hội đồng quản lý rừng thế giới (FSC) là một tổ chức uy tín, có ảnh hưởng lớn trong việc bảo vệ rừng nói riêng và môi trường nói chung trên quy mô toàn cầu
 
Chứng chỉ FSC là chứng chỉ được dùng cho các nhà quản lý rừng hay những nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng đảm bảo được tiêu chí về phát triển bền vững, cân bằng được các giá trị bảo vệ môi trường (rừng) với lợi ích xã hội của các bên liên quan (nhà sản xuất, xã hội và người dân địa phương).
 
Hội đồng quản lý rừng (FSC) là một hệ thống chứng nhận được công nhận trên toàn cầu với hàng triệu ha đất rừng được chứng nhận theo tiêu chuẩn bảo tồn rừng. FSC sử dụng một hệ thống tự nguyện, dựa trên thị trường, trong đó các khu rừng, các công ty liên quan đến các sản phẩm liên quan đến gỗ đều được đánh giá theo các nguyên tắc và tiêu chí của FSC . Các tiêu chuẩn dựa trên kết quả hoạt động bao gồm các giá trị về môi trường, xã hội và kinh tế, và được xây dựng để đảm bảo rằng các khu rừng được quản lý bền vững.
 
FSC đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ rừng đến điểm bán. Các sản phẩm được sản xuất từ ​​rừng khai thác có trách nhiệm được xác định bằng logo FSC, được coi là “tiêu chuẩn vàng” về chứng nhận rừng bởi các nhóm môi trường lớn.
Chứng chỉ FSC là gì?
 
FSC (Hội đồng quản lý rừng) là một tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 1993. Đây là tổ chức duy nhất trên thế giới chuyên phát triển các tiêu chuẩn chứng chỉ rừng. FSC phát triển dựa trên một trong các giải pháp sau:
 
Chứng chỉ quản lý rừng là bắt buộc đối với các tổ chức quản lý rừng tự nhiên, rừng trồng hoặc các công ty trong chuỗi cung ứng.
Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm là bắt buộc đối với công ty sử dụng sản phẩm từ rừng để chứng nhận nguồn gốc gỗ.
 
FSC đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ rừng đến điểm bán. Dấu FSC, được coi là “tiêu chuẩn vàng” về chứng nhận rừng của các tổ chức môi trường lớn, được sử dụng để xác định các sản phẩm làm từ rừng được khai thác có đạo đức.
CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ FSC?
Sau khi được FSC công nhận và đánh giá, tổ chức được cấp chứng chỉ FSC. Hiện tại, có ba loại chứng chỉ FSC. Đó là FSC-FM, FSC-CoC, FSC-CoC/CW.
 
#1 . FSC-FM (Quản lý rừng FSC)
Chứng chỉ quản lý rừng FSC là một dự án bảo tồn dựa trên thị trường nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững về mặt môi trường, có lợi cho xã hội và thành công về mặt tài chính. 
 
Ý tưởng đằng sau chứng nhận FSC-FM rất đơn giản. Một công ty khai thác gỗ chứng minh rằng nó hoạt động ở mức độ cao cả về các yếu tố sinh thái và kinh tế xã hội trong quản lý rừng. Do đó, nó giành được sự công nhận từ một tổ chức chứng nhận bên thứ ba và có thể tiếp cận các thị trường sẵn sàng trả mức giá cao hơn cho các sản phẩm từ rừng được sản xuất bền vững.
 
#2. FSC-CoC (FSC-Chuỗi hành trình sản phẩm)
FSC-Chuỗi hành trình sản phẩm là quá trình hàng hóa được phân phối từ điểm xuất phát trong rừng đến điểm đến cuối cùng. Chứng nhận này thường được cấp cho các tổ chức có thể chứng minh rằng các sản phẩm gỗ của họ là từ các nguồn được chứng nhận.
 
FSC-CoC cho phép xác minh việc sử dụng nguyên liệu được chứng nhận FSC trong suốt quá trình sản xuất, từ khu rừng đến khách hàng, kết hợp tất cả các giai đoạn xử lý, biến đổi, sản xuất và phân phối. Tại Starprint Việt Nam, chúng tôi đã đạt được chứng chỉ FSC-Chain of Cusody mới nhất vào năm 2018.
 
#3. FSC-CoC/CW (Gỗ được kiểm soát FSC)
Gỗ được kiểm soát của FSC là gỗ có nguồn gốc từ rừng đã hoàn thành quy trình đánh giá rủi ro nghiêm ngặt theo tiêu chí Gỗ được kiểm soát của FSC và được đánh giá là có nguy cơ thấp không đáp ứng 5 trong số các nguyên tắc cơ bản nhất của FSC.
 
Các tổ chức quản lý rừng đáp ứng năm tiêu chuẩn Gỗ được Kiểm soát của FSC có thể cung cấp Gỗ được Kiểm soát của FSC cho các hoạt động của Chuỗi hành trình sản phẩm của FSC. Gỗ được Kiểm soát FSC thúc đẩy sản xuất Nguồn hỗn hợp FSC bằng cách cung cấp cho các doanh nghiệp được chứng nhận FSC những công cụ họ cần để quản lý gỗ không được chứng nhận FSC trong các nhóm sản phẩm của họ nhằm tránh gỗ được sản xuất theo các phương pháp gây hại nhất cho xã hội và sinh thái.
LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN FSC?
Chứng nhận FSC thể hiện nhiều hơn tác động môi trường. Thay vào đó, FSC làm việc không mệt mỏi để đảm bảo rằng các nhu cầu về sinh thái, xã hội và văn hóa của cộng đồng bản địa và người lao động được duy trì trong suốt hành trình.
 
Do đó, FSC đã có tác động sâu sắc đến ngành khai thác gỗ ở Úc và trên toàn thế giới. Đây là cách chứng nhận FSC tác động đến cộng đồng rộng lớn hơn:
Các chủ đất hiện đang áp dụng các biện pháp có trách nhiệm để bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên khi nói đến các đồn điền.
 
FSC đã làm việc không mệt mỏi để thực hiện các tiêu chuẩn giúp cải thiện công tác quản lý rừng trên toàn thế giới. Không chỉ có những cải thiện về môi trường, mà cả cộng đồng và người lao động địa phương cũng đang được hưởng những lợi ích kinh tế và xã hội.
 
Chứng nhận FSC giúp người tiêu dùng tin tưởng rằng bao bì làm từ giấy của họ là sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Cả người tiêu dùng và nhà bán lẻ đều có thể hưởng lợi từ độ tin cậy và khả năng tiếp thị.
 
Chống lại số lượng ngày càng tăng của các đồn điền đang sản xuất gỗ bất hợp pháp. Các quốc gia trên thế giới có luật cấm buôn bán gỗ khai thác trái phép và các sản phẩm có nguồn gốc – chứng nhận FSC cho rừng trồng có trách nhiệm đang làm nổi bật các chủ đất và người lao động đang thực hiện các hoạt động lâm nghiệp bền vững.
 
Do quy trình và quy định của FSC, tình trạng trồng rừng bất hợp pháp đã giảm và các cộng đồng cũng như chủ đất đã được hưởng nhiều lợi ích kinh tế và xã hội.
Sản phẩm nguồn gốc từ gỗ có cần thiết phải chứng nhận FSC không?
 
Việc chứng nhận 𝐅𝐒𝐂 (𝗙𝗼𝗿𝗲𝘀𝘁 𝗦𝘁𝗲𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗖𝗼𝘂𝗻𝗰𝗶𝗹) cho sản phẩm nguồn gốc từ gỗ là tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia và công ty. Tuy nhiên, việc chứng nhận #FSC có thể giúp đảm bảo rằng sản phẩm đó được sản xuất từ các nguồn gỗ được quản lý và khai thác một cách bền vững và có trách nhiệm đối với môi trường và xã hội.
 
Nếu bạn quan tâm đến việc sử dụng sản phẩm nguồn gốc từ gỗ được sản xuất bền vững, bạn có thể tìm kiếm và chọn các sản phẩm có chứng nhận FSC.
 
Chứng nhận này sẽ giúp bạn đảm bảo rằng sản phẩm đó đã được sản xuất bằng cách bảo vệ rừng, đảm bảo quyền lợi của người lao động và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường.
 
Nếu bạn là một nhà sản xuất hoặc kinh doanh sản phẩm từ gỗ, việc chứng nhận FSC có thể giúp tăng tính cạnh tranh của sản phẩm của bạn trên thị trường, đặc biệt là khi các nhà bán lẻ và khách hàng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm được sản xuất bền vững và có trách nhiệm với môi trường.
 
Tóm lại, việc chứng nhận FSC không bắt buộc nhưng nó có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính bền vững và trách nhiệm của sản phẩm nguồn gốc từ gỗ.
 

CÔNG TY TNHH SX TM DV VINA HT

Địa chỉ: 403/50 Hương Lộ 3, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp. HCM.
Email: smn@vinaht.vn – vinaht.co@gmail.com
Hotline: 028 6681 0286 –  0965.041.407 – A. Toàn

CSKH 1:  Mr. Trọng – 0967.731.931

CSKH 2: Ms. Hưởng – 0967.721.726

Kết nối cùng chúng tôi tại đây

Trả lời